Bankové spojenie

 

2500411868 / 8330 - Fio banka

 

IBAN:SK5483300000002500411868

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Variabilný symbol = číslo objednávky