Prevádzkovateľ:

BONY plus s.r.o.

Hviezdoslavova 48, 01001  Žilina
Zapísaná v OR Okresný súd Žilina,
oddiel - Sro, vložka číslo - 58959/L

IČO: 47089105
DIČ: 2023758792
IČ DPH: SK2023758792


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline,
Predmestská 71, 011 79 Žilina